Se vår instruktionsvideo.

 


 

 


Om Stopp-IT AB

Stopp-IT AB bildades redan 2006 under namnet Surveillance Systems Scandinavia AB. Då var företaget helt fokuserat kring innovation och IPR hantering kring säkerhetsprodukter.

Ägarna har sedan valt att under senare år även affärsutveckla, tillverka och markandsföra sina produkter.

Företaget bytte under 2008 namn till Stopp-IT AB för att bättre spegla sin verksamhet.

Man lanserade då låssytemet Stopp-IT säkerhetsskruvar avsedda för AV och IT marknaden. Genom sin höga innovationsnivå har givetvis produkterna tillämpningar även inom andra områden som
t ex båtar.

Stopp-IT AB har ett antal patent och sökta patent i sin portfölj av IPR’er.


 
www.stopp-it.se
 
e-post: support@stopp-it.se Telefon: +46 (0)8 551 174 80